Wachtwoord vergeten?

Risicotaxatie

Het Risicotaxatie Instrument Partnergeweld (RTI PG) is bestemd voor al wie beroepsmatig geconfronteerd wordt met (potentiële) situaties van partnergeweld. Vaak moeten professionals beslissingen nemen die de betrokken partijen beschermen en/of begeleiden opdat het geweld in de toekomst niet (meer) voorvalt. Om dit te bereiken, moeten zij inschattingen maken over de huidige situatie, hoe die kan evolueren en wat de best mogelijke aanpak is.

Het RTI PG werd ontwikkeld voor én in samenwerking met het werkveld. Het instrument helpt de professional inzicht te verwerven in aanwezige risico- en beschermende factoren. Op basis van de in kaart gebrachte risico- en beschermende factoren kunnen aanknopingspunten voor risicomanagement worden blootgelegd.

Onderzoek en publicaties

  • Groenen, A. & Matkoski, S. (2014). Partnergeweld: hoe snel en efficiënt screenen en risico’s inschatten? Overzicht van psychometrische en praktische kwaliteiten en richtlijnen voor de praktijk. Maklu: Antwerpen.

  • Groenen, A. & Matkoski, S. (2014). Partnergeweld en risicotaxatie. Verklarend woordenboek voor welzijn, justitie, politie en gezondheidszorg. Maklu: Antwerpen.

  • Mahieu, V., Lemonne, A., & Vanneste, C. (2014). Projet de recherche portant sur le développement d’un outil d’aide à la décision. NICC: Brussel.

  • Matkoski S., Groenen A. & Van Vossole A. (2015). Risiscotaxatie Instrument Partnergeweld. Geel: Campinia Media.

  • Matkoski, S. & Groenen, A. & Van Vossole, A. (2015). Outil d’évaluation des risques de violence entre partenaires. Geel: Campinia Media.

Team

Het risicotaxatie-instrument partnergeweld werd ontwikkeld aan UC Leuven-Limburg, na een opstartfase aan de Thomas More Hogeschool. Marijke Roosen, Sarah Matkoski, Steven Solberg, Ingrid Adriaensen, Anke Van Vossole en Anne Groenen werkten mee aan de ontwikkeling.

Anne Groenen                                                                                           
Hoofd Onderzoek Gezondheid & Welzijn
UC Leuven-Limburg

De technische ontwikkeling gebeurde door de onderzoeksgroep Ed+ict (Education en ICT):

Andy Veltjen
Onderzoeker [Ed+ict] + spinoff CETIT bvba
UC Leuven-Limburg

Vormingen voor het gebruik van het risicotaxatie-instrument partnergeweld worden aangeboden door de UC Leuven-Limburg.

Tijdens de opleiding komen volgende onderdelen aan bod:

  • Inhoudelijke informatie over partnergeweld en risicotaxatie
  • Technische informatie over het gebruik van de tool
  • Toepassing van de tool op een aantal casussen

Informatie over vormingen te verkrijgen per mail via Marijke.Roosen@ucll.be.

Voor informatie over het risicotaxatie-instrument partnergeweld kan u terecht op  Marijke.Roosen@ucll.be.

 

 

© risicotaxatie.be - Disclaimer